Бизнес планиране

Стартиране на бизнес. Бизнес консултации

ВЛВ – КОРЕКТ ООД предлага набор услуги свързани със създаването и регистрацията на нови фирми. Много от стартиращите предприемачи имат добри бизнес идеи и създаването на фирма или ново предприятие е начинът тези идеи да бъдат реализирани. ВЛВ – КОРЕКТ ООД  разполага с необходимото ноу-хау и има изградена методология при планирането регистрацията и устройството на нова фирма или предприятие. ВЛВ – КОРЕКТ ООД прилага в своите разработки прогресивни бизнес идеи, конструктивно и реалистично адаптирани към конкретните цели и изисквания на нашите клиенти. Предлагаме списък на услугите, които ВЛВ – КОРЕКТ ООД  предлага за стартиращия бизнес:

  • Предложения и помощ при избор на най-подходяща структура за Вашия бизнес – ЕТ, съвместно предприятие – акционерно дружество или ООД;
  • Изготвяне на бизнес план, прогнозиране на паричните потоци, бюджет и търговски прогнози;
  • Оценка на финансовите изисквания, консултиране по отношение на най-удачните финансови източници и изготвяне на конкретни заявки и предложения;
  • Установяване на добри работни отношения с Вашата банка;
  • Извършване на регистрационните процедури свързани с Държавния Търговски Регистър, Националната Агенция по Доходите и пр.
  • Изготвяне на информационна система за вътрешно ползване, която да оптимизира дейността във фирмата и да покрива изискванията на регулативните органи и законодателството.