Бизнес план

Всеки бизнесмен е имал възможност нееднократно да се убеди колко важно е доброто бизнес планиране. Без задълбочено планиране, ясни проектни идеи и управление на риска, бизнесът е под угрозата да се превърне в заложник на случайността.

Нашият опит показва, че именно това „шесто чувство”, което притежават успешните бизнесмени е движещата сила на успешното предприемачество. ВЛВ – КОРЕКТ ООД се отнася с необходимото внимание към бизнес изследването и планирането в полза на нашите клиенти.

Когато про-активното управление бъде заменено с реактивно компенсиране и вместо да се следва добре изработен план, собствениците и управителите се превърнат единствено в контактни лица, които отговарят в случаи на непредвидени обстоятелства или пропуснати възможности, ВЛВ – КОРЕКТ ООД има желанието и възможността да се ангажира с изготвянето и прилагането на план за стабилизиране и развитие на Вашата фирма. Ето защо ние насърчаваме своите клиенти да провеждат редовни срещи, на които да обсъждаме текущото състояние и бъдещите възможности, а това включва и:

  • Формулиране и въвеждане на дългосрочни стратегически цели;
  • Поставяне на конкретни оперативни цели;
  • Следене на икономическите показатели и евентуално коригиране на бизнес плановете.