Годишен финансов отчет

Годишен Финансов Отчет:

  • Изготвяне на годишни финансови отчети, съгласно НСФОМСП и/или МСФО;
  • Изготвяне на Консолидирани Финансови Отчети;
  • Изготвяне на Данъчни Декларации;
  • Изготвяне на Финансов Отчет за данъчни и статистически цели;
  • Годишно приключване и генериране на информацията във формат Excel