Данъчни консултации и правна защита

ВЛВ – КОРЕКТ ООД България си партнира със специализиран данъчен консултант с дългогодишен опит и отлична репутация, за да помогне на своите клиенти да разберат данъчния ефект на своите бизнес дейности и решения, да изберат най-добрите алтернативи от данъчна гледна точка и да разрешат своите данъчни въпроси и казуси.

Данъчен анализ и оптимизация

Екип от експерти ще анализира детайлно Вашия бизнес, за да Ви помогне да изготвите най-добрата стратегия за намаляване на данъчната тежест в рамките на нормативната уредба.Ще получите оценка на данъчния риск, както и професионален съвет относно възможните мерки за намаляването му.

Нашите партньори ще Ви помогнат да разберете важните за Вашия бизнес данъчни принципи и да създадете и реализирате конкретни данъчни политики.

Данъчно представителство и данъчна защита

Предлагаме административна помощ и защита на Вашите интереси пред държавната администрация, финансовите институции и органите на съдебната власт при взаимодействието с тях по данъчни въпроси.

Услугите включват:

  • Помощ, консултиране и защита по време на извършване на проверки и ревизии от органи на НАП и други финансови органи
  • Aнализ на връчени актове от органи на НАП и други финансови органи с цел разработване на защитна рамка и цялостна стратегия за данъчна и правна защита
  • Изготвяне на искови молби, възражения и жалби срещу ревизионни доклади и актове, наказателни постановления и съдебни решения
  • Изготвяне на искания за възстановяване на недължимо внесени данъци и осигурителни вноски, възстановяване на лихви
  • Правна защита и процесуално представителство от специализирани в областта на данъчното и финансово право адвокати в компетентните съдилища при съдебно обжалване на ревизионни актове и съдебни решения свързани с тях пред всички инстанции