ДДС

В една непрестанно усложняваща се бизнес среда, поне що се отнася до ДДС и нормативните промените свързани с данъка след присъединяването на страната към ЕС нашите специалисти предлагат консултации и експертен съвет в сферата на ДДС и данъчното облагане. Точното и про-активно ДДС планиране за България и трансграничните транзакции следва да гарантират, че ДДС задълженията се управляват професионално. Това е особено важно за транзакциите свързани със сделки за имоти при частично освободени и нерегистрирани предприятия, особено, когато става въпрос за дарения.

ВЛВ – КОРЕКТ ООД предлага широк спектър услуги в този аспект:

  • Съдействие при регистриране на предприятието по ДДС;
  • Консултации относно ДДС планирането и администрацията;
  • Прилагането на най-подходяща схема;
  • ДДС контрол и възстановяване;
  • Съдействие при извършване на връщания;
  • Планиране свързано с минимизирането на възможностите за разминаване с изискванията ДАД.