Индивидуални и корпоративни данъци

ВЛВ – КОРЕКТ ООД извършва пълна ревизия на Вашия бизнес и определя най-ефективната данъчна структура за вашата фирма. Подобни ревизии водят до значително спестяване на средства и гарантират бизнес подобрения

Нашият експертен опит покрива:

  • Директно данъчно облагане, включително данъчни компенсации, корпоративно данъчно планиране и реорганизиране на бизнеса;
  • Индиректно данъчно облагане, по ЗДДС, ЗДДФЛ и Социално осигуряване;
  • Международно данъчно облагане;
  • Работна заплата и планиране на печалбата;
  • Планиране на транзакциите – сливания, продажби, реорганизации;

Индивидуално данъчно облагане

Консултациите свързани с данъчното облагане на физически и юридически лица имат за цел да бъдат неразделна част от финансовото планиране на физическите и юридическите лица. Специалистите по данъчно облагане имат за цел да разберат най-точно нуждите на своите клиенти и да им дадат точен съвет относно:

v  Методи и начини за самооценка;

v  Корпоративен данък

v  Местни данъци и такси