Съпровождане на чужди граждани

Оказване на съдействие при:

  • откриване на банкови сметки
  • сключване на договори с телекомуникационни компании
  • сключване на договори за наем
  • изготвяне и подаване на документи за продължително и постоянно пребиваване
  • регистриране на търговско  представителство
  • други – според конкретната необходимост