Финансов мениджмънт

Финансов Мениджмънт и други услуги:

  • Мениджмънт отчети;
  • Изготвяне на бюджети, бизнес планове и прогнози;
  • Отчети към компанията-майка – на български и/или английски и/или руски;
  • Изготвяне на отчети към БНБ и НСИ.

Ние не просто вписваме в счетоводните сметки случващото се във Вашата компания, а анализираме финансовите данни и държим своите клиенти информирани, за да могат навременно да вземат подходящи решения за развитието на своя бизнес. Ако стартирате нова бизнес дейност, нашият екип от професионалисти ще Ви помогне да вземете ключови решения, отнасящи се до установяването на счетоводна политика, определянето на себестойност на стоките и услугите и избора на амортизационен план на активите, намаление на данъците. За да Ви спестим попълването на формуляри и чакането по опашки, можем да изпълним от Ваше име следните услуги:

Можете да се обърнете към специалистите на нашата фирма за консултации относно нормативните изисквания и да разчитате, че като наш клиент ще бъдете информирани при изменения в релевантните закони и разпоредби. Това не е всичко – ние прилагаме индивидуален подход към своите клиенти, като им предлагаме решения, съобразени с техните конкретни изисквания и потребности. Към предоставяните допълнителни услуги спадат провеждането на вътрешни ревизии и инвентаризация, както и редица административни услуги, например изготвяне на удостоверения за актуално състояние и наличие или липса на задължения. За максимално удобство на клиента предоставяме възможност за онлайн обмен на необходимата информация и документация. Гарантираме пълна конфиденциалност по отношение на предоставената ни информация.

Нашите специалисти обсъждат с клиентите ни всички несъответствия, забележки или възможности, като участват в процеса на въвеждане на нови и подобрени счетоводни процедури, за да може счетоводството на вашата фирма да отговаря на актуалните изисквания и правни разпоредби за страната.