Фирмена регистрация

Спестете си бюрократичните процеси и трудности при регистриране на нова компания.

Успешната фирмена регистрация изисква познаване на изискванията и процесите и старателна подготовка. ВЛВ – КОРЕКТ ООД може да Ви съдейства при следните необходими стъпки:

  • Проверка за уникалност на фирменото име
  • Подготвяне на всички необходими документи според вида юридическо лице
  • Записване на час при нотариус за заверка на необходимите документи
  • При необходимост, съдействие за откриването на банкова сметка
  • Подаване на документите в Агенция по вписванията
  • Предоставяне на готовите документи
  • Поръчване на фирмен печат

Също така, за да направите най-правилния избор, ще Ви дадем подробна информация и консултация относно особеностите на различните видове фирми (ЕТ, ЕООД, ООД, ЕАД, АД и т.н.) и тяхната целесъобразност в конкретния случай.