Цени

Административно – правни услуги

Описание Цена
Регистрация на ЕООД/ООД 400
Прехвърляне на дружествени дялове и смяна на обстоятелства по договаряне
Актуално състояние на фирма от Търговския регистър 20
Регистрация на адрес на управление 100
Регистрация по ДДС Включено в договорната цена за счетоводно обслужване
Регистрация в Комисията за защита на лични данни  30
Обявяване на годишен отчет в Търговски Регистър на фирми без дейност 70 лв. в т.ч.такса
Обявяване на годишен отчет в Търговски Регистър на действащи фирми 100 лв. в т.ч.такса
Регистрация на кредит в БНБ  50
Текущи отчитания пред БНБ 30
Отчитания пред НСИ годишно и по месеци 20
Подготовка на документи за кредит По договаряне
Подготовка на документи по европейски проекти По договаряне
*ПРИ ПРОМЯНА НА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, ВКЛЮЧЕНИ В ГОРНИТЕ УСЛУГИ, ЦЕНИТЕ ЩЕ БЪДАТ АКТУАЛИЗИРАНИ.

Цени на счетоводни услуги за фирми регистрирани по ЗДДС

Вид клиенти Фирми занимаващи се с услуги Фирми занимаващи се с търговия или търговия и услуги Фирми занимаващи  се с производство
За фирми с нулева декларация по ЗДДС 30 30  30
Фирма регистрирана по ЗДДС до 20 счетов.операции 100 120 140
Фирма регистрирана по ЗДДС до 40 счетов.операции 140 160 180
Фирма регистрирана по ЗДДС до 80 счетов.операции 200 220 240
Фирма регистрирана по ЗДДС до 120 счетов.операции 250 290 330
Фирма регистрирана по ЗДДС от 121 до 200 счетов.операции 340 390 440
Фирма регистрирана по ЗДДС от 200 до 300 счетов.операции 450 550 650
Фирма регистрирана по ЗДДС от 300 до 400 счетов.операции 550 650 750
Фирма регистрирана по ЗДДС от 400 до 500 счетов.операции 650 750 850
Фирма регистрирана по ЗДДС над 500 счетов.операции По договаряне По договаряне По договаряне
*В горепосочените суми не влизат таксите за обработка на заплати и осигуровки и подаване на Декларация по Интрастат. Цените на същите се калкулират допълнително и са посочени в долните две таблици.

Брой персонал за обработка на осигуровки и заплати Цени
1 10
2 20
3-5 50
5-10 100
10-20 250
Над 20 По договаряне
*Цените са в Български лева без ДДС

Месечно възнаграждение за обработка на Интрастат Цени в лв. без ДДС
от 1 до 5 записа 10
от 5 до 10 записа 20
от 10 до 20 записа 30
от 20 до 30 записа 40
от 30 до 50 записа 60
над 50 По договаряне

Цена на счетоводна услугата на фирми нерегистрирани по ЗДДС

Цената за пълното счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване зависи от обема на документооборота, числеността на персонала и спецификата на дейността Ви.

Ориентировъчни цени  по договор за абонаментно счетоводно обслужване:

БРОЙ ДОКУМЕНТИ МЕСЕЧНА ТАКСА
За новорегистрирани фирми и еднолични търговци с минимален документооборот (до 50 документа годишно) и едно осигурено лице 50
За фирми с оборот до 50 документа годишно и до 2 осигурени лица 60
За фирми с оборот до 50 документа месечно и до 5 осигурени лица 70 – 130
От 50 до 100 бр. документи месечно 150 – 250
Над 100 бр. документи месечно По договаряне
*Цените са в Лева без ДДС

* Броят на документите се измерва с броя на счетоводните     записи, които изисква счетоводното отразяване на съответната стопанска операция. Пример: 1 фактура изисква от 2 до 3 броя счетоводни операции: осчетоводяване на фактурата, осчетоводяване на плащането на фактурата и отнасяне на разхода или прихода по направление в резултата.             

Цени  за годишно счетоводно приключване за фирми без счетоводен абонамент

Брой документи на месец Цени за фирми в лв. без ДДС Подаване на отчети в Агенция по вписванията – цени в лв. без ДДС
Фирма нерегистрирана по ЗДДС до 50 счетов.операции 200 60
Фирма нерегистрирана по ЗДДС до 100 счетов.операции 300 60
Фирма нерегистрирана по ЗДДС до 150 счетов.операции 350 60
Фирма нерегистрирана по ЗДДС над 151 счетов.операции По договаряне 60
*Цените са в Лева без ДДС

Допълнителни годишни такси:

Годишно данъчно и счетоводно приключване включително подаване на годишни отчети в Агенция по вписванията (с включени държавни такси) – 50% от месечното възнаграждение.